מערכת בר קוד לניתור והדברת מכרסמים
♦  מיקום ארגז האכלה והדבקת שילוט עם ברקוד
♦  ביקורת ארגז האכלה ואיסוף הנתון בעזרת מסופון

♦  העברת נתונים מהמסופון למחשב החברה והפקת דו"ח יומי

♦  העברת נתונים ממחשב החברה למחשב הלקוח. דו"ח יומי ודו"ח חודשי / רבעוני